Eğitimler      

Odaklanma Egzersizleri        
      Dikkat ve Odaklanma Eğitimi; teorik bilginin sunumundan çok uygulamaya dayalı bir farkındalık çalışmasıdır. Kişilere önce basit nesnelerin üzerinde dikkat testleri uygulanarak referans düzeyi belirlenir. Ardından bu seviyenin üzerine ne şekilde eklemeler yapılacağı tarif edilerek, odaklanma seviyesi sistemli biçimde artırılır. Basit nesnelerle başlayan bu çalışma, program doğrultusunda, ortam, canlı, insan, çevre gibi unsurları da içererek genişler. Son aşamada kişi artık, tüm detayları net biçimde görmeye ve onları yorumlamaya başlar.
 
      Bu çalışmaların eğitime yansımaları ise,
 
  • Sorulara bütün olarak bakmak,
  • Öğrenilmiş bilgilerin küçük tekrarlarla kalıcı hale getirilmesi,
  • Dikkatsizlik hatalarının en alt seviyeye indirilmesi gibi
önemli avantajlar ile ortaya çıkmaktadır.
 
      Günümüzde özellikle öğrenciler için dikkat toplama ve odaklanmada yaşanan zorlukların başlıca nedenleri arasında merak ve ihtiyaç duygularının körelmesi yatmaktadır. Kişilerin, aradıkları bilgilere büyük çabalar göstermeden ulaşabilmeleri, kendilerinin gözünde bilgiyi, "dikkate değmeyen" bir seviyeye indirgemiş ve bir ihtiyaç olmaktan çıkarmıştır.
 
      Ayrıca, sunulan bilgilerin günlük hayattaki fayda seviyesi ne kadar düşükse, bünyesel ihtiyaç da o kadar düşük ve odaklanma da o kadar kırılgan olmaktadır. Örneğin, sokakta gördüğünüz bir kedi; kendisine yaklaşıldığını gördüğü anda kaçabilir. Ama aynı kedi siz ona yaklaşırken bir fareye ya da yiyecek herhangi bir şeye odaklanmışsa, kuyruğunu tutacak kadar yaklaşsanız da sizi fark edemez.
 
      Aynı şekilde, televizyonda sevdiği bir programı izleyen kişi, kendisine seslenildiği zaman bunu duyamayabilir.
 
      Odaklanmada kullanılan iki büyük duyu organı göz ve kulaktır. Bu ikisini kontrol altına alabilen kişi dikkatini de toplayabilecek potansiyele sahiptir.
 
      Günümüzde pek çok insan dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite gibi sebeplerden ötürü ilaç tedavisi görmektedir. Hatta pek çoğu psikiyatrların daimi hastaları arasında yer alırlar.
 
      Halbuki, dikkat toplama ile ilgili çok kolay ve anlaşılır bir test vardır. Bir insan bir işe 30 dakikadan daha uzun bir süre dikkati dağılmadan odaklanabiliyorsa, zihni; bilincin dikkat toplama eylemlerini kabul ediyor demektir. Buna rağmen hala odaklanma ve dikkat toplamada sorunları olan kişiler, sadece yaptıkları işi, "dikkate değer" bulmuyorlar demektir.
 
      Dikkat ve Odaklanma Eğitimi, eyleme karşı olan olumsuz tutumları ikinci plana bırakarak doğru şekilde hedefe ulaşmanın yollarını gösterir. Başarıya ulaşmak için kişinin en çok ihtiyaç duyduğu, "Dikkat ve Odaklanma Eğitimi" aslında olumsuz koşuların gözümüzde büyüttüğümüz kadar imkansız olmadığını; sadece hangi noktaya ne kadar bakıp, nasıl anlamamız gerektiği bilgisini pekiştirir.
 

  © 2010 EduKon Eğitim Danışmanlık. Tüm Haklarımız Saklıdır.
Terms of Use | Privacy Statement